A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh nghiệm thực tế công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi)

Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi là một xã biên giới tiếp giáp với xã Tà Veng, huyện Tà Veng, tỉnh Ratanakiri, nước Campuchia, diện tích tự nhiên 177.6 km2. Toàn xã có 06 thôn với 1.479 hộ/6.131 khẩu, mật độ dân số khoảng 37 người/km2, dân tộc thiểu số 1.229 hộ/5.190 khẩu chiếm 83% với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Xã có 100 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6.76%); 34 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2.3%). Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2020 đạt 29.3 triệu đồng, tăng 1.6 triệu đồng so với năm 2019.

Đảng ủy xã có 135 đảng viên gồm: 01 bí thư, 03 phó bí thư, 12 TCCS Đảng. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 01 mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại 6/6 thôn làng với 139 người tham gia và 01 tổ tự quản về an ninh trật tự tại trường học.

Cấp ủy, chính quyền xã Sa Loong đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả, 05 năm liền Đảng bộ xã xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 năm liền xã không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Hiện nay, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; xây dựng 01-02 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong 05 năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức 66 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 11.220 lượt người tham gia với các nội dung phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, thôn phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, dân tộc, tôn giáo, vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn. Hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cơ sở, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, tuyên truyền đến từng thôn, làng qua đội tuyên truyền lưu động góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã của Bộ Công an, Công an tỉnh Kon Tum đã bố trí 05 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Sa Loong. Lực lượng Công an xã đã thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Công an các cấp và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn. Chủ động công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia. Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã đã xác minh, xử lý 14 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, chuyển Công an huyện 04 vụ; lập hồ sơ đưa 05 đối tượng vào diện quản lý; ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự với các ban, ngành, đoàn thể của xã.

Hàng năm, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trong việc chủ động mạnh dạn áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh trồng trọt và chăn nuôi; xây dựng Kế hoạch giúp xã phát triển mô hình kinh tế điểm. Một số mô hình tiêu biểu như: “Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm heo (đen) bản địa”; “Nhóm hộ gia đình phát triển kinh tế” với sản phẩm nghệ đỏ với tổng kinh phí thực hiện trên 87 triệu đồng.

Các đơn vị vũ trang, chính quyền địa phương triển khai mô hình trồng cây xanh

Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền xã triển khai các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nhân các ngày lễ lớn của đất nước; Tổ chức thành công “Ngày hội bánh chưng xanh” từ năm 2017 đến năm 2021; Tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường trên địa bàn xã nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh. Tổng kinh phí thực hiện trên 550 triệu đồng.

Từ thực tế công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của lực lượng Công an; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng và Nhân dân.

Hai là, Công an xã phải phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Ba là, công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự với các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bốn là, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong dòng họ, thôn làng trong việc đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân chấp hành các quy định của địa phương.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương; Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

 


Tác giả: Lã Chí An
Tin liên quan