A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Đăk Pxi

Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó lực lượng đóng vai trò nòng cốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quý I/2024, Công an xã Đăk Pxi đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng các hoạt động thiết thực trong diễn biến tình hình thực tế của địa phương. Qua đó đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xã trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT; tham gia tiếp nhận và hướng dẫn công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả việc cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cũng như làm sạch dữ liệu dân cư theo các nội dung của Đề án 06 của Chính phủ; tham gia cùng Công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.... 

Lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên các tuyến liên thôn của xã Đăk Pxi.

Công tác tuyên truyền về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường Trung học cơ sở xã Đăk Pxi.

Kết quả đạt được của lực lượng trong quý I/2024 về công tác tuần tra đảm bảo tình hình ANTT – ATXH 25 lượt với 175 lượt người tham gia; công tác vận động tuyên truyền các lĩnh vực PCCC và CNCH, bạo lực học đường, thu hồi vũ khí vật liệu nổ - CCHT, ký cam kết đảm bảo tình hình pháo nổ tại 05 thôn và trường học với tổng số 17 lượt khoảng 1400 lượt người tham gia. Qua đó, thu hồi được 06 súng tự chế, 03 dao mác; công tác phối hợp và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT 08 trường hợp nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Đại diện các đơn vị thôn cùng với lực lượng và chính quyền địa phương ký cam kết đảm bảo tình hình ANTT.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là giữa cơ quan Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu nắm chắc đặc điểm, tình hình của địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Đồng thời tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (9/11) lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18/11) được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải ở cơ sở vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Tác giả: Y Yến
Tin liên quan