A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng thôn nông thôn mới tại thôn Làng mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2226/KH-UBND về việc xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) điểm cấp tỉnh tại thôn Làng mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2023.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến quý IV/2023 “thôn Làng Mới” đạt chuẩn thôn NTM theo bộ tiêu chí của tỉnh. Trong đó: Năm 2022, phấn đấu cơ bản có 6/10 tiêu chí đạt chuẩn (Tiêu chí số 01 về giao thông, số 02 về điện, số 03 về cơ sở vật chất văn hóa, số 04 về thông tin và truyền thông, số 08 về văn hóa, giáo dục và y tế, số 10 về an ninh trật tự xã hội); Quý IV/2023, có 10/10 tiêu chí đạt chuẩn và được công nhận thôn NTM.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tham mưu triển khai Kế hoạch; trực tiếp tổ chức thực hiện và điều phối, phối hợp với các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện; trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng thôn Làng Mới đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo mục tiêu đề ra; trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; tham mưu cấp thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc xây dựng thôn điểm cấp tỉnh thôn Làng Mới gắn với khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định hiện hành”.

Trên cơ sở đó, ngày 29/7/2022, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2166/KH-CAT-PV05 về công tác Công an thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei giai đoạn 2022-2023. Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đăk Glei tập trung công tác chỉ đạo, phân công lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự đảm bảo thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 10.2 của Tiêu chí số 10 về an ninh trật tự theo đúng quy định.


Tác giả: Văn Hưng
Tin liên quan