A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đóng góp ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 3807/KH-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Quyết định bao gồm 03 Chương, 13 Điều; phạm vi điều chỉnh là quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; áp dụng đối với các đối tượng là cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Để lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Công an tỉnh kính đề nghị quý đọc giả quan tâm nghiên cứu toàn bộ Dự thảo về Quyết định trên và đóng góp ý kiến về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum, địa chỉ: Số 680 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hoặc email: congtacphongchay.pc07.catkontum@gmail.com. Thời gian đóng góp đến hết ngày 22/12/2021.

Xem nội dung dự thảo Quyết định tại đây.

Lê Chương


Tin liên quan