A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng Đảng ở các đơn vị cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2022.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tổ chức Giải; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Giải; các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh phối hợp thực hiện.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Kon Tum trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Trên cơ sở tổng kết trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2022, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc, tiêu biểu tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2022.

Tác giả tham dự Giải là mọi công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Kon Tum phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

Tác phẩm tham dự Giải là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí viết về chủ đề Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở tỉnh Kon Tum đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép) đảm bảo đúng quy dịnh về thời gian đăng, phát sóng (đăng, phát từ ngày 01/11/2021 đến 30/9/2022); có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

Hồ sơ tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2022 của các đơn vị trong Công an tỉnh gửi bài tham gia về Công an tỉnh (qua Phòng Công tác đảng và công tác chính trị) chậm nhất vào ngày 28/9/2022 để tổng hợp nộp về cơ quan thường trực Giải .

Theo Kế hoạch, trước ngày 05/11/2022, hoàn thành việc công bố và trao giải.

Chi tiết Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ II - năm 2022, xem tại đây.

 


Tác giả: Hòa Bình