A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh, Công an tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3337/KH-CAT-PX03, ngày 27/10/2022 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023) đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ với chủ đề: “Công an Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”, được thực hiện từ 15/10/2022 đến 15/01/2023.

Thông qua đợt thi đua khẳng định những kết quả đạt được qua 110 năm xây dựng và phát triển của tỉnh nhà; củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Kon Tum, truyền thống cách mạng, văn hóa, khát vọng đổi mới; ý thức tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ XII. Bên cạnh đó, khơi dậy truyền thống cách mạng và không khí thi đua của cán bộ, chiến sĩ về “Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng văn minh và phát triển”.

Ảnh: Sưu tầm

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như sau:

Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền về truyền thống thi đua yêu nước của dân tộc; truyền thống của tỉnh qua 110 năm xây dựng và phát triển. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, anh dũng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm hay để đưa tỉnh phát triển hơn nữa, toàn diện hơn nữa. Từng đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai với những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để tổ chức phong trào thi đua. Phấn đấu đến hết năm 2022, Công an tỉnh Kon Tum đạt và vượt các chỉ tiêu đã được Đảng ủy đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 05 tháng 01 năm 2022 về nhiệm vụ công tác Công an năm 2022.

Ảnh: Sưu tầm

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... trong đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nòng cốt, hạt nhân để lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và có kết quả, hiệu quả đo lường được theo phương châm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách”; “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân thật sự hài lòng”; “làm đúng, làm nhanh và làm tốt”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, có tiêu chí cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả, kiên quyết xóa bỏ chạy theo thành tích và hình thức.

Ba là, tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023). Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia để sớm phát huy hiệu quả. Mỗi đơn vị, địa phương cần xác định các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ lựa chọn, triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình tiêu biểu hoặc 01 phần việc thiết thực chào mừng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, địa phương.

Bốn là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực an ninh đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm là, tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên về truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên của Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ trong 110 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Kon Tum những tiềm năng - lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của những người có công với cách mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, tạo được sức lan tỏa và không khí phấn khởi, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực phấn đấu quyết tâm xây dựng tỉnh Kon Tum nói chung và Công an tỉnh Kon Tum nói riêng ngày càng lớn mạnh và phát triển.

 


Tác giả: Phượng Trần
Tin liên quan