A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng”

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum vừa có công văn phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn đơn vị tích cực tham gia. Cuộc thi diễn ra từ ngày 27/6/2022 đến ngày 24/7/2022.

https://photo-cms-anninhthudo.zadn.vn/720x480/Uploaded/2021/82/2020_03_16/bien_dao.jpg

Nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Ban Tổ chức Cuộc thi không hạn chế đối tượng dự thi, do vậy Đảng ủy Công an tỉnh phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia, đồng thời tuyên truyền, vận động tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi đều có thể tham gia.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” gồm 3 vòng thi: Vòng thi tuần, Vòng bán kết và Vòng chung kết toàn quốc.

Các thí sinh xem thể lệ cuộc thi tại mục “Thông báo” đã được đăng trên Trang Thông tin điện tử Công an Kon Tum hoặc truy cập địa chỉ: http://www.toquocbenbosong.vn để tham gia cuộc thi. Cuộc thi diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 24/7/2022.

Cuộc thi là một trong những hình thức sinh hoạt chính trị, xã hội, động viên, khuyến khích tinh thần yêu nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định quan điểm của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời”. Qua đó, góp phần thiết thực triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bích Nga