A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Sau 7 ngày (2-8/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 8/10.

Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Thực hiện Công văn số 2023-CV/BTGTU, ngày 20-10-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; Đảng uỷ Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai phổ biến, quán triệt đến đảng viên cán bộ, chiến sĩ bằng các hình thức phù hợp với điều kiện các nội dung:

(1) Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII;

(2) Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

 


Tác giả: Thanh Tâm
Tin liên quan