A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính về “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tại Thông báo số 08/TB-TT ngày 14/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo tạm dừng việc lấy số thứ tự tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính về “Đăng ký biến động đất đai” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong 03 ngày (bắt đầu từ 13 giờ ngày 14/6/2022 (chiều thứ ba) đến 11 giờ ngày 17/6/2022 (sáng thứ sáu).

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chỉ tiếp nhận những trường hợp đã lấy số đăng ký trước đó nhưng chưa được giải quyết tiếp nhận hồ sơ (số hồ sơ tồn). Từ 13 giờ ngày 17/6/2022 (thứ sáu), tiếp tục thực hiện việc lấy số thứ tự các TTHC trên bình thường.

Trung tâm phục vụ hành chính công cũng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum đảm bảo đến sáng ngày 17/6/2022 không còn tồn đọng số hồ sơ đã được lấy số thứ tự tiếp nhận trước đó.

Thu Phương


Tin liên quan