A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách tính điểm xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Công văn số 2361/X02-P2 ngày 29/7/2022 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc công bố kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp Công an nhân dân năm 2022, Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Kon Tum thông báo và hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Điểm thi và tra cứu điểm thi bài thi của Bộ Công an

- Hiện nay, điểm thi bài thi của Bộ Công an đã được các học viện, trường Công an nhân dân công khai bằng nhiều phương pháp khác nhau gồm thông tin về phần thi trắc nghiệm (tối đa 60 điểm), phần thi tự luận (tối đa 40 điểm) và tổng điểm bài thi của thí sinh (thang điểm 100). Thí sinh khi tra cứu điểm thi phải nhập chính xác 03 lớp thông tin bắt buộc gồm: thông tin về số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, thông tin về chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và mã bảo vệ do phần mềm sinh ra (nếu có).

- Trường hợp thí sinh đã tham gia kỳ thi và cung cấp đúng số báo danh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an nhưng không tra cứu được điểm thi, yêu cầu thí sinh kiểm tra lại thông tin về chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đã khai báo với thông tin trên giấy báo dự thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và liên hệ với cán bộ tuyển sinh nơi sơ tuyển để báo cáo các học viện, trường đại học Công an nhân dân để điều chỉnh thông tin.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an tính (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

- Đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới là 50 điểm (theo thang điểm 100) tương ứng với 15 điểm (theo thang điểm 30), gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Hướng dẫn cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2022 được tính theo công thức sau đây:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

- M1, M2, M3: Điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND;

- BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100 (gồm: Phần trắc nghiệmphần tự luận. Trong đó, điểm phần trắc nghiệm tối đa là 60 điểm; điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100, tối đa điểm tự luận là 40 điểm).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không tính điểm ưu tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực, điểm thưởng.

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

+ Điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

+ Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

+ Điểm bài thi BCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận phải được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

=> Cách tính ngưỡng đầu vào của thí sinh Nguyễn Văn A nêu trên là:

Ngưỡng đảm bảo = (8,5+7,5+7,0)*10/3 + (35+24) = 135,67 điểm. Như vậy thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định

  4. Hướng dẫn cách tính điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A, đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học An ninh nhân dân với tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa) có kết quả điểm thi như sau:

+ Điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển A00: Toán 8,5; Lý 7,5; Hóa 7,0.

+ Điểm thi bài thi BCA phần Trắc nghiệm: 35 điểm/tối đa 60 điểm bài thi.

+ Điểm bài thi BCA phần Tự luận (Toán/Văn): 6 điểm/tối đa 10 điểm bài thi. Lúc này, điểm phần tự luận được quy đổi từ hệ 10 sang hệ 100 với tối đa là 40 điểm. Như vậy, điểm phần tự luận là = 6*4 = 24 điểm/40 điểm tối đa.

+ Được hưởng ưu tiên khu vực 01 (Cộng 0,75 điểm).

+ Được hưởng ưu tiên đối tượng 03 (Cộng 2,00 điểm).

+ Thí sinh được giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT (Cộng là 0,25 điểm).

Điểm xét tuyển thí sinh trúng tuyển được tính theo công thức sau đây:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + (BTBCA*3/10)*3/5 + KV + ĐT + ĐTh

  => Cách tính điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A nêu trên là:

ĐXT = (8,5+7,5+7,0)*2/5 + [(35+24)*3/10]*3/5 + 0,75 + 2,00 + 0,25 =  22,82

 Lưu ý: Các thí sinh cần phân biệt rõ giữa cách tính điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (theo thang điểm 100) và cách tính điểm để xét tuyển (theo thang điểm 10) để tránh nhầm lẫn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.


Tác giả: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo
Tin liên quan