A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy bị mất

Thực hiện Thông tư số 58/2020/TT- BCA ngày 16/06/2020 Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Khoản 7, Điều 12, Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định về công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng CSGT. Phòng CSGT- Công an tỉnh Kon Tum có tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy với các đặc điểm sau:

TT BIỂN SỐ CHỦ XE ĐỊA CHỈ SỐ MÁY SỐ KHUNG NHÃN HIỆU LOẠI XE
01 82B1-443.71 VĂN THỊ TIỀM 13 Trương Hán Siêu, Tp.Kon Tum, Kon Tum JF66E0046583 RLHJF5818GY046541 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
02 82H1-025.12 ĐẶNG QUỐC TUẤN TDP 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum E455145381 B0145382 SUZUKI Hai bánh từ 50-175cm3
03 82B1-075.02 NGUYỄN VĂN SANG 08 Yên Đỗ, TP.Kon Tum, Kon Tum 0941103 823211 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
04 82B1-861.46 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 29 Võ Văn Dũng, TP.Kon Tum, Kon Tum KF42E0011669 RLHKF4206LY007990 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
05 82AA-013.07
PHẠM THỊ TƯỜNG VI
Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, Tp.KonTum, Kon Tum P1XA003967 UMAA003967 YAMAI-TAX Hai bánh dưới 50cm3
06 82B1-643.06 Y HIM Kon Mơ Nay Sơ Lam 1, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, Kon Tum JF66E0827721 RLHJF5817GY756871 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
07 82H3-6149 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT Tổ3, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum 0330867 287620 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
08 82B1-866.00 CAO ĐỨC MIỀN Tổ 3, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum G3D4E1057425 RLCUG1010LY286389 YAMAHA Hai bánh từ 50-175cm3
09 82B1-889.95 NGUYỄN THANH SƠN Thôn Tân An, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum, Kon Tum JF63E1504253 RLHJF6309FZ150176 HONDA Hai bánh từ 50-175cm3
10 82B1-053.67 NGUYỄN GIA HƯNG 33 Phạm Ngọc Thạch, TP.Kon Tum, Kon Tum 018336 018348 YAMAHA Hai bánh từ 50-175cm3
11 82M1-066.70 PHẠM VĂN NGỌC Thôn 1, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, Kon Tum 369858 EY369882 YAMAHA Hai bánh từ 50-175cm3
12 82B1-533.85 VÕ CÔNG HIỆP Thôn 13, X.Đắk Ruồng, H.Kon Rẫy, Kon Tum G3D4E493368 RLCUG0610HY471844 YAMAHA Hai bánh từ 50-175cm3
13 82B1-419.42
QUY
Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum, Kon Tum 5C64076187 RLCS5C6408Y076187 YAMAHA Hai bánh từ 50-175cm3

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại thì Phòng CSGT-Công an Tỉnh Kon Tum sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ phương tiện.

Phòng CSGT


Tin liên quan