A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh các hệ mở tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 và Thông số 2922/T05-QLĐT&BDNC, ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh các hệ mở tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo điều chỉnh thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi tuyển cụ thể như sau:

STT Các hệ tuyển sinh Bổ sung kiến thức bắt buộc và Ôn thi (Bồi dưỡng văn hóa) Địa điểm thi: Thi tại Cơ sở 2 – Tp. Thủ Đức
Bổ sung kiến thức bắt buộc trước khi thi

(BSKT)

Bồi dưỡng văn hóa

(BDVH)

Địa điểm BSKT và BDVH
01 Liên thông Cao đẳng chính quy 02/01 đến 14/01/2022 03/01 đến 21/01/2022 CS1 – Quận 7 22,23/01/2022
02 Hệ Liên thông Trung cấp lên Đại học mở tại T05
+ Trung cấp chính quy của T05 02/01 đến 14/01/2022 03/01 đến 21/01/2022 CS1 – Quận 7 22,23/01/2022
+ Trung cấp VLVH của T05 03/01 đến 15/01/2022 04/01 đến 21/01/2022 CS2 – Thủ Đức 19,20/02/2022
03 Hệ Đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 (VB2) VLVH mở tại T05 08/01 đến 21/01/2022 CS2 – Thủ Đức 12,13/02/2022

Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến cán bộ, chiến sĩ đăng ký dự thi tuyển sinh tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân các hệ Liên thông giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học, hệ Đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 (VB2) VLVH năm 2021./.

Đội TC, BC & ĐT


Tin liên quan