A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo lịch thi và một số thông tin cần nắm trong kỳ thi tuyển sinh tuyển mới văn bằng 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Kon Tum thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh tuyển mới văn bằng 2, Trường Đại học CSND năm 2022 và một số vấn đề liên quan đối với thí sinh như sau:

1. Thời gian thi

Ngày

Buổi

Bài thi/
Môn thi

Thời gian
 làm bài

Giờ phát đề thi cho 
thí sinh

Giờ bắt đầu 
làm bài

26/11/2022

SÁNG

08h00: Họp Ban Coi thi.

09h00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính
chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

27/11/2022

SÁNG

Triết học Mác - Lênin

180 phút

07h25

07h30

CHIỀU

Lý luận nhà nước
và pháp luật

180 phút

13h25

13h30

28/11/2022

Dự phòng

Lưu ý: Thí sinh đến chậm quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài sẽ không được dự thi của buổi thi đó và buổi thi tiếp theo.

 2. Địa điểm thi

Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (địa chỉ: số 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Địa điểm đào tạo số 2, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 3. Trang phục dự thi

Thí sinh tham gia kỳ thi phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc áo khoác khi vào phòng thi. Riêng đối với thí sinh chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục.

4. Các vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi

4.1. Các vật dụng được phép mang vào phòng thi

- Tại các buổi thi thí sinh phải mang theo: Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Thẻ dự thi. Trường hợp bị mất Thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo Hội đồng tuyển sinh và làm cam đoan trước khi bắt đầu buổi thi.

- Ngoài các vật dụng nêu trên, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi thước kẻ và bút mực.

Lưu ý: Trong buổi thi chính thức, tất cả các vật dụng được mang vào phòng thi thí sinh chỉ được đựng trong túi clear bag (có ghi tên của thí sinh để tránh nhầm lẫn).

4.2. Các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi

Thí sinh tuyệt đối không được mang vào phòng thi các vật dụng sau: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ áp dụng các biện pháp khoa học - kỹ thuật để vô hiệu hóa các thiết bị thu, phát thông tin tại khu vực thi. Trường hợp phát hiện thí sinh mang các vật dụng bị cấm vào phòng thi, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy chế thi hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Trách nhiệm của thí sinh trong buổi thi

- Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;

- Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

- Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, giấy nháp;

- Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;

- Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; trường hợp có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;

- Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;

- Bảo quản nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;

- Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào 02 Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi;

- Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi; thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

- Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của người được phân công cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng Ban Coi thi quyết định.

- Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại Điểm thi.

6. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Mọi vi phạm Quy chế thi của thí sinh đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm minh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Cụ thể như sau:

- Khiển trách:

+ Đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: Nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác;

+ Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

- Cảnh cáo:

+ Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình;

+ Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

- Đình chỉ thi:

+ Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi hoặc khi di chuyển giữa phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ coi thi hoặc cán bộ giám sát và những người có trách nhiệm liên quan trong khu vực thi;

+ Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian của buổi thi;

+ Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các môn thi trong kỳ thi năm đó.

- Trừ điểm bài thi:

+ Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

+ Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài;

+ Cho điểm 0 (không): Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; thí sinh bị đình chỉ thi;

- Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Căn cứ kết quả báo cáo của Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

- Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

+ Đưa đề thi ra ngoài phòng thi;

+ Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác.

- Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự: Các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định nêu trên.

  Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum thông báo đến các thí sinh (công dân) dự thi tuyển sinh tuyển mới văn bằng 2 tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 biết./.


Tác giả: Đội TC, BC & ĐT