A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo phiên họp UBND tỉnh Kon Tum thường kỳ tháng 5/2022

Theo thông báo của UBND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022 sẽ diễn ra vào 01 ngày thứ Sáu, ngày 03 tháng 6 năm 2022 (buổi sáng vào lúc 08h00, buổi chiều vào lúc 14h00) tại Hội trường lớn, Trụ sở UBND tỉnh.

Tại phiên họp sẽ thông qua các nội dung:

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị).

(2) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2022 (Tổ trưởng Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị).

(3) Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

(4) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

(5) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị).

(6) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị). (7) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị).

(8) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 112 30 5 2022 2 2021-2030, giai đoạn I: 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị). (9) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị).

(10) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Giám đốc Công an tỉnh chuẩn bị).

(11) Dự thảo Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị)

Thành phần dự họp có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Thủ trưởng các đơn vị (chỉ tham dự phiên họp về tình hình kinh tế – xã hội buổi sáng): Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Kon Tum, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

Khánh Vi