A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân

Thực hiện Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân từ ngày 01/7/2022. Vì vậy, việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho công dân tại Công an tỉnh Kon Tum sẽ tạm dừng kể từ ngày 01/6/2022 đến ngày 01/7/2022.

image1

Trong trường hợp cần thiết, cấp bách như đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc đã có vé máy bay… sẽ được Bộ Công an cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ. Các trường hợp còn lại, đề nghị người dân đến Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 01/7/2022 để được cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

image0

Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

Y HLy