A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

       Căn cứ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Công văn số 8782/X01-P2 ngày 15/6/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chủ trương của lãnh đạo Bộ về công tác tuyển quân năm 2023, Công văn số 13708/X01-P2 ngày 20/9/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển, Công an tỉnh Kon Tum thông báo một số thông tin liên quan đến công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (sau đây gọi là tuyển quân) năm 2023, cụ thể như sau:

           I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nhằm huy động công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, nhất là công dân có trình độ cao vào thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, kịp thời bổ sung lực lượng cho các đơn vị sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ theo quy định; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quân số, đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ biết thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân, từ đó tự giác tham gia nghĩa vụ CAND.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyển quân phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Công an.

- Tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; việc tuyển quân phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian quy định.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển quân.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, THỜI GIAN PHỤC VỤ VÀ CHỦ TRƯƠNG TRONG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2023

          1. Đối tượng

          Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể:

          - Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

          - Đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương có khó khăn nguồn tuyển, không đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi. 

          2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

          2.1. Về tiêu chuẩn chính trị:

          - Có lý lịch rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

          - Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các khoản 1 (đối với bản thân), 2 (đối với cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng) và 3 (đối với anh, chị, em ruột) Điều 5 Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

          2.2. Về trình độ giáo dục phổ thông:

          - Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên.

          - Các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

          2.3. Về tiêu chuẩn sức khỏe:

- Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an đối với các đơn vị: K02, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trường hợp khó khăn nguồn tuyển có thể tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 3 để bố trí tại các đơn vị còn lại, trừ công dân có sức khỏe loại 3 về chiều cao (dưới 162cm), sức khỏe loại 3 ảnh hưởng đến thẩm mỹ (lác mắt, khe hở môi một bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ hai bên đã phẫu thuật tạo hình; một bên tai nhỏ hơn tai bình thường; sẹo bỏng hoặc các loại sẹo do nguyên nhân khác nhau đã lành có ảnh hưởng đến thẩm mỹ ở mặt, cổ), vận động (mất 1 ngón khác của bàn tay, không có ngón cái, ngón trỏ; thừa ngón tay chưa phẫu thuật, dính kẽ ngón tay chưa phẫu thuật), hoặc có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ). Tỷ lệ công dân sức khỏe loại 3 không vượt quá 20% chỉ tiêu được giao.

- Chỉ số đặc biệt:

+ Không tuyển đối với các trường hợp trên cơ thể có các vết trổ (xăm) trên da (kể cả phun xăm trên da) có nội dung phản cảm, chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kỳ dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực. Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ; từ ½ cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống. Hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích ½ lưng, ngực, bụng trở lên. Trường hợp các vết trổ (xăm), phun xăm trên da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ (không phản cảm hoặc đã tẩy xóa hình xăm, chữ xăm) thì có thể xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

+ Có thể xem xét tuyển chọn đối với công dân nam có bấm lỗ ở tai nhưng đã liền thành sẹo.

          3. Thời hạn phục vụ

          Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng, kể từ ngày giao nhận công dân, trong trường hợp không giao nhận tập trung thì tính từ ngày đơn vị CAND tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng.

4. Chủ trương trong công tác tuyển quân năm 2023

- Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất chủ trương đối với công tác tuyển quân năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

+ Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND (Kèm theo Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của X01 về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND) hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.

+ Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Trung bình trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND (Kèm theo Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của X01 về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND), quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Chủ trương trên được áp dụng từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024).

- Đồng thời, việc tổ chức phúc tra tiêu chuẩn sức khỏe chiến sĩ mới năm 2023 được thực hiện ngay sau khi Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi công dân nhập ngũ và bù đổi quân tại thời điểm trước ngày giao nhận quân.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

          Công dân đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp cho Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

          - Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

          - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

          - Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp THCS; sổ đoàn viên, chứng nhận đảng viên (nếu là đảng viên); bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và các loại chứng chỉ (nếu có).

          6. Chỉ tiêu tuyển chọn

          Năm 2023, Bộ Công an phân bổ cho Công an tỉnh tuyển chọn 165 công dân nam.

          7. Thời gian giao nhận quân

          Từ ngày 06 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2023 (tức là từ ngày 16 đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công an tỉnh Kon Tum thông báo đến Công an các huyện, thành phố và các công dân có nguyện vọng tham gia đăng ký Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 biết./.    


Tác giả: Đội TC, BC&ĐT