A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh các hình thức đào tạo trình độ đại học, Trường Đại học CSND năm 2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ Công an về Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022.

Thực hiện Thông báo số 1739/TB-T05, ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về tổ chức tuyển sinh năm 2022. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo các nội dung sau:

I. THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Tên trường, địa chỉ các trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử

– Tên trường:

+ Tiếng Việt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

+ Tiếng Anh: People’s Police University.

– Địa chỉ các trụ sở:

+ Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm đào tạo số 2: 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm đào tạo số 3: 71 Cách Mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

– Địa chỉ trang thông tin điện tử: https://dhcsnd.edu.vn

2. Vùng tuyển sinh: Phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

II. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học

1.1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, ngành, chuyên ngành đào tạo

– Chỉ tiêu, hình thức đào tạo: 230 chỉ tiêu, gồm 02 hình thức sau đây:

+ Chính quy: 180.

+ Vừa làm vừa học: 50.

– Thời gian đào tạo:

+ Chính quy: 1,5 năm.

+ Vừa làm vừa học: 2 năm.

– Ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ Chính quy: Trinh sát Cảnh sát. Mã số: 7860102.

+ Vừa làm vừa học: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Mã số: 7860109.

1.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

1.2.1. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

1.2.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trường CAND thuộc ngành, chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển hoặc phù hợp với lĩnh vực cán bộ đang công tác. Căn cứ vào ngành, chuyên ngành tốt nghiệp, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

– Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi.

– Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển. Trường hợp cán bộ có bằng tốt nghiệp cao đẳng đạt loại giỏi trở lên, có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển.

– Phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

– Đối với cán bộ dự tuyển liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường: Ngoài các điều kiện trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Lưu ý:

– Đối với lĩnh vực An ninh, Cảnh sát: Người dự tuyển cùng tốt nghiệp và công tác ở lĩnh vực nào thì dự tuyển liên thông theo lĩnh vực đó. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng nhóm ngành nghiệp vụ An ninh nhưng đang được bố trí công tác ở lĩnh vực Cảnh sát hoặc ngược lại thì được đăng ký dự tuyển theo ngành tốt nghiệp hoặc lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

– Đang công tác ở lĩnh vực phòng cháy chữa cháy bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

– Đang công tác ở lĩnh vực kỹ thuật – hậu cần hoặc cần tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dịch vụ hành chính công trực tuyến bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

1.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học bằng phương thức thi tuyển, gồm 03 môn thi sau đây:

– Môn cơ bản:

+ Chính quy: Triết học.

+ Vừa làm vừa học: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Môn cơ sở ngành: Luật Hình sự.

– Môn chuyên ngành:

+ Chính quy: Nghiệp vụ Trinh sát Cảnh sát.

+ Vừa làm vừa học: Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

1.4. Phí đăng ký dự thi, phí dự thi và học phí

– Phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Phí dự thi: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

– Học phí: Sinh viên là cán bộ trong ngành Công an được miễn học phí.

1.5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Các đơn vị lập danh sách CBCS có nhu cầu đăng ký dự thi theo ngành và chuyên ngành, đồng thời lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi phải bổ sung kiến thức bắt buộc (đối với thí sinh có ngành tốt nghiệp Cao đẳng Công an nhân dân không cùng với ngành đăng ký dự thi) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) trước ngày 24/6/2022.

– Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Túi đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Công văn cử dự tuyển.

+ Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Tài liệu chứng minh ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ cao đẳng.

+ Tài liệu chứng minh đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (áp dụng đối với cán bộ dự tuyển liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường).

+ 04 ảnh 3x4cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ thông báo mua hồ sơ cụ thể đến từng CBCS sau.

1.6. Thời gian, địa điểm ôn thi, bổ sung kiến thức và thi: Xem phụ lục kèm theo thông báo.

2. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học mở tại trường

2.1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, ngành, chuyên ngành đào tạo

– Chỉ tiêu, hình thức đào tạo: 1.200. Trong đó:

+ Chính quy: 800.

+ Vừa làm vừa học: 400.

– Thời gian đào tạo:

+ Chính quy: 2,5 năm.

+ Vừa làm vừa học: 3 năm.

– Ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ Chính quy: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh và đào tạo 05 ngành: Trinh sát Cảnh sát, mã số: 7860102; Điều tra hình sự, mã số: 7860104; Kỹ thuật hình sự, mã số: 7860108; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, mã số: 7860109 và Quản lý trật tự an toàn giao thông, mã số: 7860110.

+ Vừa làm vừa học: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh và đào tạo 02 ngành: Trinh sát Cảnh sát, mã số: 7860102 và Điều tra hình sự, mã số: 7860104.

2.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

2.2.1. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

2.2.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trường Công an nhân dân thuộc ngành, chuyên ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành dự tuyển hoặc phù hợp với lĩnh vực cán bộ đang công tác. Căn cứ vào ngành, chuyên ngành tốt nghiệp, người dự tuyển phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

– Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi.

– Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển. Trường hợp cán bộ có bằng tốt nghiệp trung cấp đạt loại giỏi trở lên, có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển.

– Phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

– Đối với cán bộ dự tuyển liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường: Ngoài các điều kiện trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Lưu ý:

– Đối với lĩnh vực An ninh, Cảnh sát: Người dự tuyển cùng tốt nghiệp và công tác ở lĩnh vực nào thì dự tuyển liên thông theo lĩnh vực đó. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành nghiệp vụ An ninh nhưng đang được bố trí công tác ở lĩnh vực Cảnh sát hoặc ngược lại thì được đăng ký dự tuyển theo ngành tốt nghiệp hoặc lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

– Tốt nghiệp trung cấp phòng cháy chữa cháy hoặc đang công tác ở lĩnh vực phòng cháy chữa cháy bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

– Tốt nghiệp trung cấp lĩnh vực kỹ thuật – hậu cần hoặc đang công tác ở lĩnh vực kỹ thuật – hậu cần hoặc cần tạo nguồn cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khai thác dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và dịch vụ hành chính công trực tuyến bắt buộc đăng ký dự tuyển đào tạo liên thông tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học bằng phương thức thi tuyển, gồm 03 môn thi sau:

– Môn cơ bản:

+ Hình thức chính quy: Triết học.

+ Hình thức vừa làm vừa học: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Môn cơ sở ngành: Luật Hình sự.

– Môn chuyên ngành:

+ Hình thức chính quy: Thí sinh đăng ký ngành đào tạo nào sẽ thi môn chuyên ngành tương ứng. Cụ thể, gồm các môn chuyên ngành sau: Môn Nghiệp vụ Trinh sát Cảnh sát; môn Nghiệp vụ Điều tra hình sự; môn Nghiệp vụ Kỹ thuật hình sự; môn Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; môn Nghiệp vụ Quản lý trật tự an toàn giao thông.

+ Hình thức vừa làm vừa học: Thí sinh đăng ký ngành đào tạo nào sẽ thi môn chuyên ngành tương ứng. Cụ thể, gồm các môn chuyên ngành sau: Môn Nghiệp vụ Trinh sát Cảnh sát và môn Nghiệp vụ Điều tra hình sự.

2.4. Phí đăng ký dự thi, phí dự thi và học phí

– Phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Phí dự thi: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

– Học phí: Sinh viên là cán bộ trong ngành Công an được miễn học phí.

2.5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Các đơn vị lập danh sách CBCS có nhu cầu đăng ký dự thi theo ngành, đồng thời lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi phải bổ sung kiến thức bắt buộc (đối với thí sinh có ngành tốt nghiệp Trung cấp Công an nhân dân không cùng với ngành đăng ký dự thi) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) trước ngày 24/6/2022.

– Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Túi đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Công văn cử dự tuyển.

+ Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Tài liệu chứng minh ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm trình độ trung cấp.

+ Tài liệu chứng minh đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (áp dụng đối với cán bộ dự tuyển liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường).

+ 04 ảnh 3x4cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ thông báo mua hồ sơ cụ thể đến từng CBCS sau.

2.6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, ôn thi, bổ sung kiến thức và thi: Xem phụ lục kèm theo thông báo.

3. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học mở tại trường

3.1. Chỉ tiêu, thời gian, ngành, chuyên ngành đào tạo

– Chỉ tiêu đào tạo: 250.

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm.

– Ngành, chuyên ngành đào tạo: Trinh sát Cảnh sát, mã số: 7860102; Quản lý trật tự an toàn giao thông, mã số: 7860110 và Tham mưu, chỉ huy Công an nhân dân, mã số: 7860112.

3.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

3.2.1. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

3.2.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên tính đến tháng thi tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

– Phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

– Đối với cán bộ dự tuyển đại học vừa làm vừa học tại trường: Ngoài các điều kiện trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (cán bộ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngoài ngành không áp dụng điều kiện này).

3.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học bằng phương thức thi tuyển gồm 03 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí.

3.4. Phí đăng ký dự thi, phí dự thi và học phí

– Phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Phí dự thi: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

– Học phí: Sinh viên là cán bộ trong ngành Công an được miễn học phí.

3.5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Các đơn vị lập danh sách CBCS có nhu cầu đăng ký dự thi gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) trước ngày 24/6/2022.

– Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Túi đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Công văn cử dự tuyển.

+ Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị.

+ Tài liệu chứng minh ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ 04 ảnh 3x4cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

+ Giấy tờ chứng minh cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

+ Giấy tờ chứng minh cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên tính đến tháng thi tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

+ Tài liệu chứng minh đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (trừ cán bộ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngoài ngành).

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ thông báo mua hồ sơ cụ thể đến từng CBCS sau.

3.6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, ôn thi, bổ sung kiến thức và thi: Xem phụ lục kèm theo thông báo.

4. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại trường

4.1. Chỉ tiêu, hình thức, thời gian, ngành, chuyên ngành đào tạo

– Chỉ tiêu, hình thức đào tạo: 900 chỉ tiêu, gồm:

+ Chính quy: 600 chỉ tiêu.

+ Vừa làm vừa học: 300 chỉ tiêu.

– Thời gian đào tạo:

+ Chính quy: 2 năm.

+ Vừa làm vừa học: 2,5 năm.

– Ngành, chuyên ngành đào tạo:

+ Chính quy:

Ngành: Điều tra hình sự.

Chuyên ngành: Điều tra tội phạm trật tự xã hội. Mã số: 7860104.

+ Vừa làm vừa học:

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức đào tạo 02 ngành: Trinh sát Cảnh sát, mã số: 7860102 và Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, mã số: 7860109.

4.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

4.2.1. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học tại trường Công an nhân dân.

– Cán bộ, học viên trường Công an nhân dân được cấp có thẩm quyền của Bộ Công an đồng ý cử đi đào tạo và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

– Cán bộ có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trước khi được tuyển vào Công dân nhân dân.

4.2.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc từ tháng có quyết định vào Công an nhân dân (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) đến tháng tổ chức thi tuyển.

– Phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

– Đối với cán bộ dự tuyển đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức vừa làm vừa học tại trường: Ngoài các điều kiện trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

4.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên bằng phương thức thi tuyển gồm 02 môn:

– Chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Lý luận chung về nhà nước và pháp luật.

4.4. Phí đăng ký dự thi, phí dự thi và học phí

– Phí đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Phí dự thi: Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Công an.

– Học phí: Sinh viên là cán bộ trong ngành Công an được miễn học phí.

4.5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Các đơn vị lập danh sách CBCS có nhu cầu đăng ký dự thi gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (qua Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo) trước ngày 24/6/2022.

– Hồ sơ dự tuyển gồm:

+ Túi đựng hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Công văn cử dự tuyển.

+ Văn bản xác nhận phân loại cán bộ đạt mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Tài liệu chứng minh ưu tiên trong tuyển sinh.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

+ 04 ảnh 3x4cm (ảnh màu mặc trang phục Công an nhân dân chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, đã cắt rời, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh).

+ Giấy tờ chứng minh có thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc từ tháng có quyết định vào Công an nhân dân (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) đến tháng tổ chức thi tuyển.

+ Tài liệu chứng minh đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (đối với cán bộ dự tuyển hình thức vừa làm vừa học).

– Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ thông báo mua hồ sơ cụ thể đến từng CBCS sau.

4.6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, ôn thi và thi: Xem phụ lục kèm theo thông báo.

Phụ lục kèm theo:

TT Trình độ, hình thức đào tạo trình độ đại học Thời gian, địa điểm thực hiện
Tiếp nhận hồ sơ Bổ sung kiến thức Ôn thi Thi/ Xét tuyển
I. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng với trình độ đại học
1. Chính quy 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

25/7/2022-22/8/2022

(Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

25/7/2022-22/8/2022

(Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

09,10,11/9/2022 (Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

2. Vừa làm vừa học 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

25/7/2022-22/8/2022

(Trụ sở chính, Trường Đại học CSND)

25/7/2022-22/8/2022

(Trụ sở chính, Trường Đại học CSND)

09,10,11/9/2022 (Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

II. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học mở tại trường
1. Chính quy 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

25/7/2022-22/8/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

25/7/2022-22/8/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

09,10,11/9/2022 (Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

2. Vừa làm vừa học 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

23/8/2022-23/9/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

23/8/2022-23/9/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

30/9/2022;

01, 02/10/2022 (Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

III. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học mở tại trường
20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

23/8/2022-23/9/2022

(Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

14,15,16/10/2022 (Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

IV. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mở tại trường
1. Chính quy 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

26/9/2022-21/10/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

29,30/10/2022

(Địa điểm

đào tạo số 2,

Trường Đại học CSND)

2. Vừa làm vừa học 20/6/2022-08/7/2022

(Phòng Tổ chức cán bộ)

26/9/2022-21/10/2022

(Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

29,30/10/2022

(Trụ sở chính,

Trường Đại học CSND)

Trên đây là Thông báo tuyển sinh các hình thức đào tạo trình độ đại học, Trường Đại học CSND năm 2022. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo đến các cán bộ, chiến sĩ biết./.

Đội TC, BC & ĐT

 


Tin liên quan