A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2022

1. Khu vực tuyển sinh: Phía Nam (từ Thành phố Đà Nẵng trở vào).

2. Phương thức tuyển sinh: 03 phương thức, gồm:

– Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

– Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1.

+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Các ngành do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

– Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Cục Đào tạo và Cục Tổ chức cán bộ Công an tỉnh sẽ có thông báo sau.

– Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.050 chỉ tiêu, được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh. Cụ thể.

TT Tên trường/ngành đào tạo/Địa bàn tuyển sinh Ký hiệu trường Ký hiệu ngành Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu theo Phương thức 1 Chỉ tiêu theo Phương thức 2 Chỉ tiêu theo Phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Mã bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng để xét tuyển
1 Học viện An ninh nhân dân ANH 450
1.1 Ngành An toàn thông tin 7480202 50 A00, A01, D30 CA1, CA3
– Phía Nam 25 Nam: 05 Nam: 18; Nữ: 02
1.2 Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) 7720101 50 B00 CA1, CA3
– Phía Nam 25 Nam: 05 Nam: 20
2 Học viện Chính trị CAND HCA 100
2.1. Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 7310200 A01, D30, C00, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
– Phía Nam 50 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 37; Nữ: 03
3. Trường Đại học An ninh nhân dân ANS 350
3.1. Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 7860100 A00, A01, D30, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
– Địa bàn 5 50 Nam: 04; Nữ: 01 Nam: 04; Nam: 37; Nữ: 04
4. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân CSS 7860100 450
4.1. Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát A00, A01, D30, C03, D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4
– Địa bàn 5 70 Nam: 06; Nữ: 01 Nam: 06; Nữ: 01 Nam: 50; Nữ: 06
5. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 50
5.1. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 7860113 A00 CA1, CA3
– Phía Nam PCS 25 Nam: 05 Nam: 18; Nữ: 02
6. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND 100
6.1. Nhóm ngành Kỹ thuật – Hậu cần 7480200 A00, A01 CA1, CA3
– Phía Nam HCN 50 Nam: 09; Nữ: 01 Nam: 36; Nữ: 04
7. Học viện Quốc tế AIS 50
7.1 – Ngôn ngữ Anh 7220201 30 Nam: 05; Nữ: 05 Nam: 04; Nữ: 04 Nam: 06; Nữ: 06 A01, D01 CA1, CA2
7.2 – Ngôn ngữ Trung quốc 7220204 20 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 03; Nữ: 03 Nam: 04; Nữ: 04 D01, D04 CA1, CA2, CA3, CA4

* Địa bàn 5 gồm: các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

4. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

4.1. Đối tượng

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

– Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

4.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01;

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

– Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

– Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

– Tính đến năm dự tuyển, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Riêng:

+ Về chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

* Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

4.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung tại mục 4.2, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

4.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

– Về giải đạt được:

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT có môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Văn học, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường: Học viện ANND, Học viện CSND, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Lịch sử, Văn học, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh, Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Kỹ thuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng;

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, ngành An toàn thông tin của Học viện ANND.

+ Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học PCCC.

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

4.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

– Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an nơi sơ tuyển hoặc về trường CAND trước ngày 25/5/2022.

– Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

4.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

– Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04 – Toán, Văn, tiếng Trung Quốc.

– Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

– Lưu ý: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

4.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3

– Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào các trường CAND được xác định tại Phương thức 1.

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Mức điểm thưởng được tính như sau: giải nhất được cộng 1.0 điểm, giải nhì được cộng 0.75 điểm, giải ba được cộng 0.5 điểm, giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất.

5. Sơ tuyển

5.1. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

– Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

– Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các huyện, thành phố thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;

– Lệ phí sơ tuyển: thí sinh nộp 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

5.2. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

– Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu hoặc xác nhận hộ khẩu do Công an cấp xã và tương đương cấp, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;

– Thí sinh đăng ký nội dung kiểm tra khả năng vận động, trong đó thí sinh nam được chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2 – chạy 1500m; vận động 3 – bật xa tại chỗ; vận động 4 – co tay xà đơn; thí sinh nữ được lựa chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2 – chạy 800m; vận động 3 – bật xa tại chỗ. Các đơn vị sử dụng chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (sau đây gọi tắt là đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ) cũng tiến hành cho chiến sĩ đăng ký nội dung kiểm tra vận động như thí sinh học sinh THPT.

5.3. Quy trình tổ chức sơ tuyển

– Quy trình sơ tuyển gồm:

+ Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển);

+ Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ);

+ Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Thẩm tra, xác minh, đề xuất kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND);

+ Kiểm tra khả năng vận động (áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu). Công an tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra theo hình thức tập trung (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

6. Tổ chức kiểm tra thể lực cho thí sinh dự tuyển vào các trường CAND

6.1. Nội dung kiểm tra thể lực

Nhằm đảm bảo tính khoa học, giúp thi sinh đạt thành tích tốt nhất, thứ tự các nội dung kiểm tra lần lượt là:

TT Thứ tự các nội dung kiểm tra
Nam Nữ
1 Bật xa tại chỗ Bật xa tại chỗ
2 Co tay xà đơn Chạy 100m
3 Chạy 100m Chạy 800m
4 Chạy 1500m

6.2. Cách tính thành tích đối với các nội dung kiểm tra thể lực

6.2.1. Bật xa tại chỗ

Thành tích bật xa của thí sinh được xác định từ ván dậm bật đến vị trí tiêu đánh dấu điểm chạm gần nhất (đơn vị tính: Mét), cụ thể:

TT Thành tích (mét) Xếp loại
Nam Nữ
1 < 2,2 < 1,5 Không đạt
2 ≥ 2,2 ≥ 1,5 Đạt

 

6.2.2. Chạy 100m

– Người chạy hoàn thành cự ly 100m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly.

– Thành tích chạy được xác định là giây, tính đến 1/100 giây, cụ thể:

TT Thành tích (giây) Xếp loại
Nam Nữ
1 > 16’’00 > 20’’00 Không đạt
2 ≤ 16’’00 ≤ 20’’00 Đạt

 

6.2.3. Chạy 800m

– Người chạy hoàn thành cự ly 800m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly.

– Thành tích chạy được xác định là phút, giây, cụ thể:

TT Thành tích (phút, giây) Xếp loại
Nữ
1 > 5’30’’ Không đạt
2 ≤ 5’30’’ Đạt

6.2.4. Chạy 1500m

– Người chạy hoàn thành cự ly 1500m khi có một bộ phận từ thân trên (trừ tay) chạm vào mặt phẳng thẳng đứng, chứa vạch đích. Thành tích được tính từ lúc có hiệu lệnh “Chạy” đến khi hoàn thành cự ly.

– Thành tích chạy được xác định là phút, giây, cụ thể:

TT Thành tích (phút, giây) Xếp loại
Nam
1 > 7’30’’ Không đạt
2 ≤ 7’30’’ Đạt

 

6.2.5. Co tay xà đơn

Thí sinh có thể sử dụng kỹ thuật lăng người hoặc giữ người thẳng đứng, số lần co xà được xác định khi hoàn thành động tác kéo thân mình lên ở vị trí cằm cao hơn thanh xà và hạ thân xuống đến khi tay duỗi ra toàn bộ, cụ thể:

TT Thành tích (lần) Xếp loại
Nam
1 < 12 Không đạt
2 ≥ 12 Đạt

7. Hồ sơ tuyển sinh

7.1. Hồ sơ chung cho tất cả các thí sinh

– Bìa hồ sơ tuyển sinh;

– Lý lịch tự khai;

– Thẩm tra lý lịch;

– Đơn xin dự tuyển vào các trường CAND.

7.2. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT);

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng.

7.3. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK. Trường hợp đang chờ cấp phải có bản sao phiếu hẹn nhận kết quả hoặc cam đoan của thí sinh nộp trước ngày 25/5/2022 tại Công an nơi sơ tuyển;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT);

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Thí sinh thuộc diện xét tuyển nộp 30.000 đồng.

7.4. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

– Các tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có);

– Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 1 vừa Phương thức 3;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 2 vừa Phương thức 3;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT);

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022).

8. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh

– Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND còn phải đăng ký tại Công an cấp huyện, thành phố theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi công tác. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành, thí sinh sử dụng 1 số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường CAND.

– Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT. Các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ quán triệt chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, trường hợp vi phạm, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật phù hợp (cảnh cáo, khiển trách, hạ thi đua năm).

– Các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ hướng dẫn chiến sĩ (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND nhưng có nguyện vọng xét trung cấp CAND) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND đăng ký dự tuyển vào 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của 1 trường CAND. Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp THPT.

– Công an các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển được nêu tại mục 7.1. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).

– Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

+ Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (để các trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

– Công an các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ có trách nhiệm phổ biến rõ quy định để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này.

8. Tham dự kỳ thi của Bộ Công an

– Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện theo quy định đăng ký xét tuyển đại học CAND theo Phương thức 3 và thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, Phương thức 2.

– Thí sinh đăng ký 1 tổ hợp bài thi Bộ Công an (theo Phụ lục 2). Mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp 180.000 đồng lệ phí thi. Công an các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ thu từ thí sinh tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ và nộp về cho Phòng Tổ chức cán bộ.

– Đối với các trường tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học ANND hoặc Trường Đại học CSND hoặc Trường Đại học PCCC chủ trì.

Ký kiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an:

TT Mã bài thi Phần Trắc nghiệm Phần Tự luận
1. CA1 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Toán
2. CA2 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Ngữ văn
3. CA3 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Toán
4. CA4 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc Ngữ văn

9. Xác nhận nguyện vọng nhập học

9.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT trong thời hạn quy định cho Công an địa phương nơi sơ tuyển.

– Công an các huyện, thành phố tiếp nhận bản chính giấy trên, nộp về Phòng tổ chức cán bộ để đưa vào hồ sơ nhập học. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an các huyện, thành phố hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

9.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

– Công an các huyện, thành phố tiếp nhận bản chính giấy trên, nộp về Phòng Tổ chức cán bộ để đưa vào hồ sơ nhập học. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an các huyện, thành phố hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an các huyện, thành phố cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

9.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT trong thời hạn quy định cho Công an các huyện, thành phố và xác nhận nhập học vào trường CAND trúng tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an các huyện, thành phố tiếp nhận bản chính giấy trên, nộp về Phòng Tổ chức cán bộ để đưa vào hồ sơ nhập học. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an nơi sơ tuyển thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an các huyện, thành phố cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

II. Xét tuyển trung cấp chính quy tuyển mới

1. Đối tượng

1.1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng

– Đối tượng:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh

– Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và được Cục Đào tạo thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có văn bản đề nghị của Công an nơi sơ tuyển (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để thẩm định.

1.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

– Đối tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 1 học viện, trường đại học CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và được Cục Đào tạo thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp về Phòng Tổ chức cán bộ.

2. Chỉ tiêu xét tuyển: 290 chỉ tiêu (bao gồm cả đối tượng xét tuyển thẳng). Cụ thể:

STT Trường Ký hiệu Chỉ tiêu nam Chỉ tiêu nữ Tổ hợp xét tuyển
1 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

(hệ trung cấp) phía Bắc

PC1 23 02 A00
2 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

(hệ trung cấp) phía Nam

PC1 23 02 A00
3 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

(hệ trung cấp) phía Bắc

AN1 27 03 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04
4 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

(hệ trung cấp) phía Nam

AN1 27 03 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04
5 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

(hệ trung cấp)

CS1 84 06 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04
6 Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

(hệ trung cấp)

CS2 84 06 A00, A01, B00, C03, D01, C00, D04

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an.

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh.

4. Đơn vị tổ chức xét tuyển: Cục Đào tạo.

5. Tổ chức xét tuyển

– Thí sinh khai Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh. Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

– Công thức tính điểm như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề: Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào trường CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

– Từ ngày 07/4/2022 đến ngày 04/5/2022

+ Công an các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ tổ chức thông báo, thông tin tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển; lập danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 04/5/2022 để tổng hợp, đề xuất khám sức khỏe và kiểm tra khả năng vận động của thí sinh.

+ Triển khai công tác tuyển sinh và tổ chức sơ tuyển, hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia.

– Khám sức khỏe sơ tuyển: Dự kiến ngày 07 và 08/5/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

– Tổ chức kiểm tra khả năng vận động: Dự kiến ngày 14/5/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

– Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022: Công an các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nộp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trung cấp về Phòng Tổ chức cán bộ.

– Từ ngày 07/7/2022 đến ngày 09/7/2022: Công an các huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ hướng dẫn người dự tuyển vào các trường CAND tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

– Từ ngày 19/7/2022 đến ngày 20/7/2022: Thí sinh tham gia kỳ thi của Bộ Công an.

– Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 20/8/2022: Thí sinh xét tuyển trình độ đại học đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Từ ngày 31/8/2022 đến ngày 05/9/2022: Công an các huyện, thành phố, các đơn vị sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ yêu cầu thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng nhập học nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, nộp về Phòng Tổ chức cán bộ.

Thời gian nêu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và những điều chỉnh khác của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an. Để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên liên hệ với Sở GD&ĐT, Phòng giáo dục, các trường THPT trên địa bàn để kịp thời nắm bắt thông tin. Trường hợp có điều chỉnh mới Hội đồng sơ tuyển sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị./.

Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo