A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản

Căn cứ Thông báo số 1645/QĐ-CAT-PH10 ngày 13/6/2022 đã được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt, Công an tỉnh Kon Tum thông báo về việc lựa chọn đơn vị thẩm định tài sản thanh lý của Công an tỉnh Kon Tum như sau:

– Tài sản thẩm định: Phương tiện xe ô tô đã qua sử dụng;

– Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản bao gồm:

+ Về cơ sở vật chất: Có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản đấu giá.;

+ Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả;

+ Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá: Có tối thiểu 03 năm thẩm định giá viên đang hoạt động tại trụ sở. Là tổ chức thẩm định được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có giấy chứng nhận hành nghề thẩm định do Bộ Tài chính cấp;

+ Thù lao thẩm định phù hợp với tình hình thực tế của tài sản được thẩm định;

+ Các tiêu chí khác: Hồ sơ pháp lý (Quyết định thành lập, giấy đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành ghề thẩm định giá viên).

– Thời nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 16/6/2022.

– Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Hậu cần Công an tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 186 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Điện thoại: 069.4181610.

Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Công an tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ chức thẩm định giá biết và đăng ký.

Hoàn Vũ

 


Tin liên quan