A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022

Thực hiện Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND; để triển khai rộng rãi chủ trương của Bộ Công an và góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển, Công an tỉnh Kon Tum thông báo những nội dung như sau:

  1. Về đối tượng, điều kiện dự tuyển

1.1. Đối tượng: Công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

1.2. Điều kiện dự tuyển:

- Về văn bằng: tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong và ngoài nước loại khá trở lên (không áp dụng đối với hình thức liên thông đại học).

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an. Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND:

+ Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

- Về tiêu chuẩn chính trị: đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an.

- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi)

2. Về phân vùng tuyển sinh

  - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND; Học viện An ninh nhân dân (Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao): Tuyển sinh địa bàn cả nước.

  - Trường Đại học An ninh nhân dân; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

3. Về phương thức tuyển sinh  

Ngoài phương thức thi tuyển; năm 2022, bổ sung thêm phương thức xét tuyển thẳng.

(1) Đối với phương thức thi tuyển: Tiếp tục tổ chức thi tuyển các môn thi như năm 2021 (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải đạt từ 5.0 điểm trở lên/môn thi, tính theo thang điểm 10), cụ thể:

- Học viện An ninh nhân dân, Ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao:

+ Môn thi: Triết học Mác – Lê nin (Môn 1); Toán (Môn 2).

+ Hình thức thi: Tự luận; Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Đại học Phòng cháy chữa cháy:

+ Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1); Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2).

+ Hình thức thi: Tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND:

+ Môn thi: Triết học Mác – Lê nin (Môn 1); Toán (Môn 2).

+ Hình thức thi: Tự luận; Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

  Về điểm ưu tiên trong thi tuyển sinh:

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng: 01 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

- Thực hiện điểm ưu tiên đối với các đối tượng khác trong tuyển sinh cho phù hợp, như thí sinh là người dân tộc thiểu số, con thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng… đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

* Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ hưởng diện ưu tiên cao nhất theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an tại Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 về tuyển sinh trong Công an nhân dân.

(2) Đối với phương thức xét tuyển thẳng: Đối tượng xét tuyển thẳng, gồm:

- Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (được xác định tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Công dân tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

- Công dân tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

- Công dân tốt nghiệp đại học loại khá ngành/ nhóm ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển: IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn đến ngày đăng ký dự tuyển, sẽ xác định theo khung tham chiếu về ngoại ngữ - đối chiếu với khung chứng chỉ IELTS (xác định tại Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh kèm theo).

Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh.

BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH 

TOEIC

IELTS

(Academic)

TOEFL PBT

TOEFL CBT

TOEFL iBT

CEFR

0 - 250

0 - 1.0

0 - 310

0 - 30

0 - 8

A1

1.0 - 1.5

310 - 343

33 - 60

9 - 18

255 - 500

2.0 - 2.5

347 - 393

63

19 - 29

3.0 - 3.5

397 - 433

93 - 120

30 - 40

A2

501 - 700

4.0

437 - 473

123 - 150

41 - 52

B1

4.5 - 5.0

477 - 510

153 - 180

53 - 64

701 - 900

5.5 - 6.5

513 - 547

183 - 210

65 - 78

B2

901 - 990

7.0 - 8.0

550 - 587

213 - 240

79 - 95

C1

8.5 - 9.0

590 - 677

243 - 300

96 - 120

C2

Top score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Score

Top Level

990

9

677

300

120

C2

Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Pháp…) sẽ đối chiếu và xác định theo Bảng quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh nêu trên.

Về thứ tự ưu tiên trong xét tuyển thẳng:

- Xét tuyển thẳng đối với thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thẳng đến đối tượng tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

- Trong trường hợp thí sinh có cùng loại xuất sắc (hoặc cùng loại giỏi, loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin), ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh (tại Phụ lục kèm theo).

- Việc đối chiếu sử dụng khoảng tham chiếu giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sẽ được xác định theo tỷ lệ tương ứng trong khoảng tham chiếu và quy đổi để xác định thí sinh có điểm chứng chỉ quốc tế cao hơn.

Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được đăng ký dự thi theo phương thức thi tuyển (nếu thí sinh có nguyện vọng tham gia thi tuyển).

  4. Về phân bổ chỉ tiêu Bộ duyệt năm học 2022 – 2023:

  - Học viện An ninh nhân dân: Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 100 chỉ tiêu.

  - Đại học An ninh nhân dân: 150 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ An ninh.

  - Đại học Cảnh sát nhân dân: 180 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

- Đại học Phòng cháy chữa cháy: 50 chỉ tiêu (Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ);

  - Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND: 150 chỉ tiêu (Kỹ thuật CAND: 50 chỉ tiêu; Trinh sát kỹ thuật: 50 chỉ tiêu; Hậu cần CAND: 50 chỉ tiêu).

  Về việc phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng tối đa 30% chỉ tiêu, còn lại 70% chỉ tiêu để tổ chức thi tuyển (xác định tỷ lệ chỉ tiêu theo từng ngành/nhóm ngành đào tạo văn bằng 2 tại các trường CAND); chỉ tiêu nữ tối đa 10% theo từng phương thức tuyển sinh và theo từng ngành, nhóm ngành đào tạo văn bằng 2 tại trường CAND. Trường hợp số thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vượt so với chỉ tiêu được giao, sẽ đề xuất bổ sung chỉ tiêu để tiếp tục thực hiện xét tuyển; trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi.

  5. Về xác định danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp của thí sinh được đăng ký dự tuyển vào các trường học viện, trường CAND

  - Không giới hạn ngành, nhóm ngành đối với công dân đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát.

  - Xác định ngành, chuyên ngành của thí sinh tốt nghiệp đại học ngoài ngành được đăng ký dự tuyển theo mã lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp đại học (tại Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đối với:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tại Học viện An ninh nhân dân), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (tại Đại học Phòng cháy chữa cháy), thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển tại Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự thi ngành Hậu cần CAND được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo sau: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y - dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

* Ghi chú: Danh mục cụ thể, chi tiết sẽ thông báo sau.

6. Về hồ sơ và quy trình thực hiện

Thực hiện tương tự như hồ sơ tuyển sinh học sinh phổ thông đăng ký dự thi vào các học viện, trường Công an nhân dân (chỉ thay đối tượng là học sinh phổ thông thành đối tượng là công dân đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành).

7. Về nội dung, chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo tại trường là 02 năm (không tính thời gian huấn luyện đầu khóa).

8. Về thời điểm tổ chức kỳ thi

Tổ chức thi tuyển, xét tuyển mỗi năm một đợt, vào tháng 11 (thời điểm sinh viên các trường ngoài ngành tốt nghiệp).

9. Về thực hiện chế độ, chính sách và phân công công tác đối với học viên

- Sau khi học viên nhập học, học viên được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như học viên là học sinh phổ thông trúng tuyển học năm thứ 4 tại các trường CAND; việc quản lý và xử lý kỷ luật đối với học viên thực hiện như học viên là học sinh phổ thông.

- Sau khi học viên tốt nghiệp sẽ được xem xét, phong cấp bậc hàm Trung úy (nếu không vi phạm bị xử lý kỷ luật) và phân công công tác theo Kế hoạch của Bộ (ưu tiên cho các đơn vị thiếu biên chế và có nhu cầu sử dụng số học viên này sau khi đào tạo). Đối với học viên đạt kết quả học tập xuất sắc sẽ được xem xét, thăng cấp bậc hàm trước niên hạn theo quy định.

Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng bên ngoài vào CAND, đối tượng tham gia dự tuyển gồm: công chức, viên chức nhà nước, sĩ quan quân đội, người có bằng tiến sĩ… trúng tuyển, sau khi học viên tốt nghiệp sẽ áp dụng việc xếp lương, phong hàm theo quy định về tuyển chọn cán bộ có trình độ Tiến sĩ; xếp lương, phong hàm như đối với cán bộ chuyển ngành, người lao động có thời gian đóng BHXH để tính quy đổi tương ứng với cấp bậc hàm.

- Về việc phân công công tác đối với học viên tốt nghiệp: Căn cứ nhu cầu bố trí cán bộ của Công an các đơn vị địa phương tại thời điểm học viên tốt nghiệp sẽ đề xuất phân công công tác, bố trí phù hợp với trình độ đã được đào tạo của văn bằng 1 (đào tạo tại trường ngoài ngành) và văn bằng 2 (đào tạo tại trường CAND). Học viên đào tạo văn bằng 2 đạt danh hiệu “Học viên giỏi”, “Học viên xuất sắc” toàn khóa học (hoặc học viên đào tạo văn bằng 2 đạt loại khá, nhưng văn bằng 1 đạt loại giỏi, xuất sắc) được xem xét phân công công tác theo nguyện vọng cá nhân, ưu tiên về địa phương nơi sơ tuyển để tạo nguồn cán bộ cho Công an địa phương.

10. Thời gian nhận đăng ký sơ tuyển

Sau khi Bộ Công an có hướng dẫn chính thức về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022 và Thông báo Tuyển sinh của các Trường CAND, Công an tỉnh sẽ hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thông báo, triển khai đến thí sinh đăng ký dự tuyển./.

                                                                               


Tác giả: Đội TC, BC & ĐT