A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh trên địa bàn tỉnh

 

 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID); các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID bước đầu đã được người dân tiếp cận, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, như: sử dụng thông tin về cư trú, thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ
cá nhân đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh trật tự, khai báo y tế thông qua ứng dụng VNeID… góp phần thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ mới thu nhận được 43.265 hồ sơ tài khoản định danh điện tử mức 2 và đã kích hoạt cho 6.791 tài khoản định danh điện tử mức 1; 18.832 tài khoản định danh điện tử mức 2.

Lực lượng chức năng thu nhận vân tay Định danh điện tử cho công dân

Tuy nhiên, tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến tháng 6 năm 2023, toàn quốc cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu cho Công an các địa phương, trong đó tỉnh Kon Tum phấn đấu đến ngày 15 tháng 7 năm 2023 đăng ký, kích hoạt được 421.013 tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện (trung bình kích hoạt trên 6.500 tài khoản định danh điện tử/ngày). Như vậy, tỉnh Kon Tum sẽ bị chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra.

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1486/UBND-NC về việc tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân trong công tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

Một là, các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… trong cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần gương mẫu triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt tài khoản định danh điện tử và kích hoạt thành công ứng dụng VNeID Mức độ 2; tích cực sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính: Yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào các cổng dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho việc xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện căn cứ chỉ tiêu đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao, chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan mở các đợt cao điểm vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (Mức độ 1 và Mức độ 2); phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

Hai là, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; nhất là các tiện ích của tài khoản định danh điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền qua tin nhắn SMS nhằm nâng cao nhận thức của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 năm 2023 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 150/UBND-TTHCC ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, Công văn số 548/UBND-NC ngày 03 tháng 3 năm 2023 triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu Sổ tạm trú giấy, Công văn số 720/UBND-NC ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23
tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023…

Ba là, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (đối với học sinh lớp 11 và lớp 12): Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa... để hướng dẫn học sinh có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện; tối thiểu phải đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử Mức độ 1.

Bốn là, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Kon Tum tuyên truyền, phổ biến việc cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa... để hướng dẫn sinh viên sử dụng điện thoại thông minh thực hiện; tối thiểu phải đăng ký và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử Mức độ 1.

Năm là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, người lao động và toàn thể người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, hội viên trong chuyển đổi số, xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại địa bàn cơ sở.

Sáu là, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh: Tăng cường chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn; duy trì các Tổ Công tác tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 kết hợp với công tác cấp Căn cước công dân tại địa bàn đảm bảo tiêu chí “đủ, sạch, sống”. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp kết quả thực hiện trên báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành tích hợp các loại giấy tờ vào Căn cước công dân cho công dân

Tài khoản định danh điện tử có hai mức với những tiện ích khác nhau. Cụ thể:

- Mức độ 1: Công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng…), giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…).

- Mức độ 2: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Với tài khoản mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như: đăng kí tích hợp hiển thị các loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...), thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền, làm thủ tục bay nội địa...

Để đăng kí tài khoản định danh điện tử mức độ 1, công dân có thể tự tích hợp tại nhà hoặc liên hệ Công an cấp xã để được hỗ trợ. Với mức độ 2, công dân đến trực tiếp cơ quan Công an các cấp (nơi thu nhận hồ sơ Căn cước công dân) để được hướng dẫn đăng ký.

Quá trình sử dụng, chủ tài khoản định danh điện tử phải bảo mật tài khoản của mình, không cung cấp mật khẩu cho người khác. Nếu mất kiểm soát tài khoản định danh điện tử của mình, hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình, thì cần báo ngay cho Công an theo số 19000368 để được hỗ trợ./.

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm