Công an tỉnh Kon Tum tham các hoạt động giao lưu thể thao, điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số 6 – Bộ Công an