[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 10/2023 - Tăng cường xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông