[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 4/2023 - Khởi tố đối tượng "Giết người"