[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 7/2022 - Chung thân cho đối tượng Giết người