[CM] An Ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 8/2022 - Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn

AN NINH KON TUM KỲ 1 THÁNG 8/2022: 

- Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy 

- Ra quân thực hiện Kế hoạch hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận năm 2022