[CM] An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 9/2023 - Vì nhân dân phục vụ