[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 4/2023 (phần tin)