[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 4/2024 - Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị