[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 8/2022 - Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 8/2022: 

- Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

- Khối thi đua các cơ quan Nội chính tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 

- Thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản