[CM] An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 8/2023 - Cảnh giác với hoạt động mua bán người