[PS] Công an tỉnh triển khai tốt công tác đặc xá 2022

Phóng sự: "Công an tỉnh triển khai tốt công tác đặc xá 2022" 

An ninh Kon Tum kỳ 3 - tháng 8/2022