[PS] Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở

HỘI THI NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CNCH "TỔ LIÊN GIA AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY" TỈNH KON TUM NĂM 2024 (An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 6/2024)