[PS] Phóng sự: "Ia Chim - Bình yên trở lại"

Phóng sự: "Ia Chim - Bình yên trở lại" An ninh Kon Tum kỳ 1 - tháng 8/2022