[PS] Phóng sự: "Tuổi trẻ Công an Kon Tum - 5 năm một chặng đường"

Phóng sự: "Tuổi trẻ Công an Kon Tum - 5 năm một chặng đường" 

An ninh Kon Tum kỳ 2 - tháng 8/2022