A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các quy định liên quan sổ hộ khẩu

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ với các bộ ngành, địa phương được nêu tại Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2023, vừa được Thủ tướng ký ban hành.

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu hết giá trị sử dụng, theo quy định tại Điều 38 của Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ 1/7/2021). Với việc bỏ sổ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều trường hợp người dân phản ánh tình trạng thực hiện các thủ tục hành chính còn mất thời gian và gặp nhiều khó khăn do phải xin Giấy xác nhận thông tin về cư trú tại cơ quan Công an sau khi sổ hộ khẩu bị “khai tử”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước tình hình trên, Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Đồng thời, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện số hóa sổ hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an rà soát lộ trình bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Công an sớm kiện toàn tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Đồng thời, định kỳ hàng tháng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường giao ban, kiểm tra, làm việc với UBND các địa phương, nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan