A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”

Trước tình hình mưa lũ diễn tiếp phức tạp, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, để chủ động phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các công tác trọng tâm.

C:\Users\Administrator\Desktop\13-10-2020-Luc-Anh 2.jpg

Sạt lở đất tại huyện Kon Plong do bão số 6 gây ra. Ảnh: kontum.gov.vn

Theo đó, tại Công văn số 3924/UBND-NNTN ngày 18/10/2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động rà soát, kiểm tra và triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng quản lý nhà nước được giao của ngành, đơn vị mình; quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; bám sát địa bàn phân công, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”; rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn, bão, lũ quét, sạt lở đất. Tập trung khắc phục hậu quả bão lũ trong thời gian qua; bình tĩnh ứng phó mọi tình huống, bảo đảm an toàn cao nhất về người và phương tiện cứu hộ; kịp thời chăm lo, hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cùng với đó, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tuyên truyền, ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông, suối khi mưa lũ; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Khánh Vi