A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh: Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình số 2909/CTr-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra tại Chương trình.

Ngày 20/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 14/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Chương trình số 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện 02 Chương trình nêu trên, tại Chương trình số 2909/CTr-UBND, để tiếp tục bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá dự báo tình hình; chủ động phát hiện, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất, nhập cảnh qua biên giới, cửa khẩu, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tham gia phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, nông thôn, biên giới, chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh mạng…, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt 9 động của địch và các phần tử xấu lợi dụng không gian mạng. Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh thông tin. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đủ khả năng xử lý các tình huống về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tai nạn giao thông, cháy nổ; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, quản lý, bảo vệ rừng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường đấu tranh với tội phạm về ma túy, phối hợp triệt phá các đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với tỉnh giáp của Lào và Campuchia, lồng ghép với công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm trong khuôn khổ các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia; đồng thời, có kế hoạch cụ thể để xóa các điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Hà, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum. Tiếp tục rà soát, xử lý triệt để tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khánh Vi