A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (15/10/1930 - 15/10/2022)

Ngày 27/9/2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99-KH/ĐUCA về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (15/10/1930 – 15/10/2022).

Với mục đích nhằm ôn lại, giáo dục lòng yêu nước và phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm công tác dân vận của Đảng và 23 năm Ngày “Dân vận” của cả nước; tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị to lớn của tác phẩm “Dân vận” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao hiệu quả việc thực hành công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND tỉnh về thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với Nhân dân.

Trong Kế hoạch, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Công an tỉnh về truyền thống 92 năm công tác dân vận của Đảng với các nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương.

Hai là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên dương các gương điển hình “Dân vận khéo” trong lực lượng CAND; gắn việc thực hiện với phong trào thi đua đặc biệt, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước bằng các hình thức thiết thực.

Ba là, tiếp tục phát động toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ CAND thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CAND. Tập trung tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp về thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Năm là, làm tốt công tác nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Thường xuyên tổ chức các hoạt động kỷ niệm hướng về cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tham mưu cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Sáu là, giới thiệu các mô hình, điển hình “Dân vận khéo tiêu biểu” của đơn vị, địa phương.

Bảy là, nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (15/10/1930 - 15/10/2022).

Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung vào các hoạt động chủ yếu sau:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên mục ANKT, các trang, nhóm, blog, các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội do các phòng, Công an các huyện, thành phố quản lý, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh... với các nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến công tác dân vận, công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” của lực lượng Công an nhân dân như: Cấp Căn cước công dân, giấy tờ tùy thân khác cho Nhân dân ngay tại cơ sở; vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp khám tư vấn, khám sức khỏe cho Nhân dân; hỗ trợ tu sửa đường giao thông nông thôn, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách; trồng cây, tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo vệ an ninh, trật tự, các đối tượng chính sách, người có công... trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; thi tìm hiểu pháp luật.

Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân (15/10/1930 - 15/10/2022), 23 năm Ngày “Dân vận” cả nước (15/10/1999 - 15/10/2022).


Tác giả: Miền Đỗ
Tin liên quan