A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch phương hại đến sự phát triển của địa phương

          Vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

             Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 07-8-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 57-KL/TW đến cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, nắm vững, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Công an tỉnh Kon Tum thăm, chúc Tết cổ truyền Công an tỉnh Rattanakiri,  Vương quốc Campuchia

            Đoàn công tác của Công an tỉnh thăm, chúc Tết Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia

         Quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, kịp thời nắm bắt, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh một chiều, không đầy đủ, không đúng sự thật, ảnh hưởng uy tín, hình ảnh tại địa phương. Phối hợp nắm tình hình trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, tiêu cực, phản động, làm phương hại đến lợi ích, sự phát triển của địa phương. Tuyên truyền, định hướng thông tin chính thống đối với sự việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Phối hợp trao đổi thông tin, kiểm tra, tham mưu xử lý vi phạm trong công tác thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cử cán bộ tham mưu phụ trách thông tin đối ngoại tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại do tỉnh tổ chức.

            Xây dựng tuyến bài thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân của tỉnh Kon Tum nói chung và Công an tỉnh nói riêng với Công an các tỉnh thuộc Lào, Campuchia; trong đó, tập trung vào các hoạt động giao lưu đối ngoại, trao đổi đoàn, thăm hỏi, học tập kinh nghiệm, ký kết, hợp tác đảm bảo an ninh, trật tự giữa các bên; quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Kon Tum và lực lượng Công an tỉnh đến các tỉnh bạn; tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao tổ chức tại địa phương và công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế tham dự…

Đối với địa bàn các huyện, thành phố, triển khai công tác thông tin đối ngoại theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tại địa bàn phụ trách; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu của công cuộc đổi mới tại địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ hình ảnh quốc gia, dân tộc và hình ảnh địa phương.

 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan