A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, đồng thời, quán triệt sâu sắc, đầy đủ Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Công an tỉnh triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Thư kêu gọi chung tay hành động giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, Công văn số 2841/BCA ngày 09/11/2018 của Bộ Công an về tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa…

C:\Users\Admin\Desktop\20200322_071519.jpg

Tổ chức chương trình Ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trụ sở làm việc. Ảnh: congankontum.gov.vn

Đối mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền về mục đich, ý nghĩa của chủ đề Chiến dịch theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an và cộng đồng.

Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở, doanh trại, các khu vực công cộng về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nội dung tuyên truyền của Chiến dịch. Tổ chức ra quân, phát động phong trào thi đua chống rác thải nhựa, làm sạch môi trường, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ như Chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường, Chiến dịch thu gom xử lý chất thải, rác thải, đặc biệt rác thải nhựa; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, các hệ thống thoát nước… Phát động Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon… góp phần chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa tại cơ quan, trụ sở làm việc, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tấm gương điển hình để nhân rộng lan truyền các hành động thiết thực, ý nghĩa.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường và hưởng ứng Chiến dịch; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tuyên truyền kêu gọi cán bộ, chiến sĩ luôn gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm tra, giám sát các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các cơ sở thu mua buôn bán phế thải tự phát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập khẩu phế liệu trái phép làm nguyên liệu sản xuất không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng các đơn vị, cá nhân có đóng góp và thành tích trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch tập trung đông người cần tuân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Khánh Vi