A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc ngày 07 tháng 9 năm 2022

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để xem xét, xử lý việc tổ chức cưa cắt cây cao su để giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Sư đoàn 10; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Sau khi nghe đại diện Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum trình bày về hình hình triển khai việc cưa cắt cây cao su để giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 để xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; ý kiến tham gia của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và đại diện các đơn vị tham dự buổi làm việc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm kết luận như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum rà soát hồ sơ, khẳng định lại nguồn gốc đất; cập nhật đầy đủ chứng từ có liên quan đến việc nhận tiền đền bù, hỗ trợ Công ty Cao su Kon Tum đã chi trả trước đây của các hộ dân, từ đó rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật để có chính sách hỗ trợ thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng khi thực hiện việc cưa cắt cây cao su, thu hồi đất (vấn đề về việc làm cho người dân bị ảnh hưởng, chế độ chính sách cho người dân...); Phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức buổi đối thoại giữa các thành phần có liên quan để đi đến thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trước khi triển khai cưa cắt cây cao su, hoàn thành trước ngày 17 tháng 9 năm 2022.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch bảo vệ các lực lượng trong quá trình triển khai công tác đối thoại, cũng như trong quá trình tổ chức cưa cắt cây cao su, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký lịch làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam để xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thanh lý cây cao su đã được cưa cắt.

Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để bàn giao được một phần diện tích đất cho Sư đoàn 10/Quân đoàn 3 nhằm tiến hành tổ chức xây dựng doanh trại các đơn vị trực thuộc trong tháng 9 năm 2022.


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan