A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Tại văn bản số 3112/UBND-KTTH, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2021; trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các đơn vị chủ rừng khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các đơn vị chủ rừng khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; trong đó, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chủ rừng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Kiểm lâm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm (nếu có).

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học 2021-2022, nhất là chủ động các phương án dạy và học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở, ban ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, triển khai các biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để dập tắt dịch bệnh trên người, trên cây trồng và vật nuôi, nhất là dịch sốt xuất huyết Dengue, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh khảm lá trên cây sắn…

Khánh Vi


Tin liên quan