A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024 trong Công an tỉnh

        Theo Kế hoạch số 687/KH-BCĐ, ngày 02/02/2024 của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chung tay cùng cộng đồng trong việc phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), Công an tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024 với mục tiêu:

             Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về PCTHCTL nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đó giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về PCTHCTL của các phòng, Công an các huyện, thành phố. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Công an tỉnh Kon Tum yêu cầu các phòng, Công an các huyện, thành phố triển khai một số nội dung:

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

2. Xây dựng môi trường không khói thuốc trong các phòng, Công an các huyện, thành phố và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

3. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động PCTHCTL của các phòng, Công an các huyện, thành phố  trong Công an tỉnh về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Hy vọng rằng thông qua các hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ sẽ nhận thức sâu sắc hơn về tác hại của thuốc lá và thực hiện các biện pháp phòng chống một cách tích cực. Qua đó, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh với một môi trường sống trong lành không khói thuốc lá.                                                                                                    


Tác giả: Phạm Thị Diên