A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện công tác quản lý điểm du lịch theo quy định

Tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh công nhận Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là điểm du lịch. Với vai trò đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Kon Plông thực hiện công tác quản lý điểm du lịch trên theo quy định.

Nhà máy Rượu Vang Sim thuộc Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn nằm tại Tiểu khu 488, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông với diện tích 9.803m2. Nhà máy Rượu Vang Sim có nhiều lợi thế và đảm bảo các điều kiện để phát triển du lịch như tài nguyên du lịch có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; có sự tham gia của cộng đồng du lịch (sử dụng lao động địa phương); có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết đảm bảo phục vụ khách du lịch; đáp ứng điều kiện thông tin liên lạc, an ninh, vệ sinh môi trường… Đây là điểm du lịch mới với nhiều tiềm năng hấp dẫn, thu hút du khách bởi sản phẩm rượu sim đặc trưng của Măng Đen, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà.

Tại Quyết định số 1014/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Nhà máy Rượu Vang Sim của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn, UBND tỉnh giao UBND huyện Kon Plông thực hiện việc quản lý điểm du lịch đã được phê duyệt trên theo quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với UBND huyện Kon Plông thực hiện công tác quản lý điểm du lịch trên theo quy định.


Tác giả: admin
Tin liên quan