A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Công an nhân dân

       Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 11-7-2023 của Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã có văn bản yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc một số nội dung trọng tâm.

          Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đảng bộ Công an các huyện, thành phố phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong Công an nhân dân.

Công an thành phố Kon Tum tổ chức tư vấn, hỗ trợ cho phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng (Ảnh: Kim Nhung)

Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nắm tình hình công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề tại địa phương; chủ động phát hiện, xử lý vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh. Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

Nắm tình hình trên không gian mạng, cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức tuyển dụng, đào tạo lao động, giáo dục nghề nghiệp để người dân nắm, phòng ngừa.

Định kỳ hằng năm đăng tải phương thức đào tạo tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của Bộ để người dân nắm, tham gia thi tuyển.

Chú trọng công tác tổ chức ôn thi, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho chiến sĩ nghĩa vụ tham gia thi tuyển các trường Công an nhân dân. Phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum tổ chức giới thiệu, định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ trước khi hoàn thành khóa thực hiện nghĩa vụ Công an.

Làm tốt công tác giáo dục phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Gặp gỡ, động viên, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân trước khi hoàn thành chấp hành án phù hợp tâm lý, đặc điểm, năng lực, sở trường của từng đối tượng. Phối hợp Trung tâm dịch vụ việc tỉnh Kon Tum chú trọng công tác giáo dục, giới thiệu, định hướng việc làm cho phạm nhân thông qua các buổi hội nghị gia đình phạm nhân; sinh hoạt phạm nhân nhân dịp Lễ, tết…

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cộng đồng về ý nghĩa của việc học nghề, kỹ năng nghề trong tiếp cận việc làm, nâng cao thu nhập, tạo cơ chế phòng ngừa xã hội với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác giáo dục, định hướng nghề nghiệp tại địa phương, vận động người dân tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình, chính sách về giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần phòng ngừa nghiệp vụ với các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn với triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, qua đó, không nghe theo lời kích động, xúi giục của đối tượng xấu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, không tạo nguyên cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá ta, khoét sâu mâu thuẫn giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số.

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan