A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về thực hiện dịch vụ công trực tuyến để triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Qua theo dõi, lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền. Do đó, công tác này bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, quá trình triển khai thực hiện đã có một số đơn vị đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay việc người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân...

 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện thu nhận CCCD, định danh điện tử cho công dân

Do đó, để đẩy mạnh việc người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ những nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến này đến với tất cả các đối tượng trên bằng các hình thức khác nhau như: Qua phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet, các cuộc họp, giao ban, lồng ghép trong các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hai là, tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ vào phục vụ công tác của mình, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Vận dụng linh hoạt các cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về đường truyền, hệ thống…

Ba là, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Thực hiện phân luồng và cử cán bộ có trình độ công nghệ thông tin hướng dẫn cẩn thận, chu đáo, đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi đến đơn vị liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Gắn kết quả thực hiện với đánh giá thi đua cuối năm của từng tập thể, cá nhân.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan