A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn tại các đơn vị

Thực hiện Thông tư của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân (CAND) gắn với kiểm tra việc chấp hành các quy định cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong quá trình tham gia giao thông và thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

Theo Kế hoạch, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra đặc biệt gồm 3 phòng, trong đó giao Phòng Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tổ chức kiểm tra các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an ở cơ sở… Qua đó, phát hiện và lập biên bản các trường hợp cán bộ chiến sĩ vi pham về sử dụng rượu, bia, chất có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, cán bộ chiến sĩ bỏ vị trí công tác (vắng trực không lý do).

Tổ công tác đặc biệt tiến hành kiểm tra đột xuất 26 lượt, đo nng độ cồn 70 trường hợp, qua kiểm tra không có trường hợp nào vi phạm.

Qua mỗi đợt kiểm tra sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia.


Tác giả: Bích Nga
Tin liên quan