A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước: Tạo nguồn quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp tại khu vực Tây Nguyên

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng ngày 07/01/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham gia thảo luận, đồng chí Trần Thị Thu Phước - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã có nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết.

Đại biểu Trần Thị Thu Phước – Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội trường (nguồn ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại Hội trường, đại biểu Trần Thị Thu Phước - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum cho biết, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được xây dựng căn cứ vào Luật Quy hoạch, cụ thế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030. Đặc biệt là Báo cáo tổng hợp trong Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cơ bản đánh giá được các điều kiện tự nhiên, các yếu tố phát triển và hiện trạng phát triển quốc gia làm cơ sở để phát triển mục tiêu và định hướng phát triển của đất nước.

Quang cảnh Hội trường kỳ họp sáng ngày 07/01/2023 (nguồn ảnh: quochoi.vn)

Góp ý liên quan đến vùng Tây Nguyên để làm rõ hơn một số nội dung có liên quan trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia, đại biểu Trần Thị Thu Phước cho rằng, vấn đề an ninh nguồn nước tại khu vực Tây Nguyên và các vùng khác trong thời gian tới sẽ là vấn đề nóng và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Trong khi đó, mục tiêu phát triển nông nghiệp tới năm 2030 đã xác định tại khu vực Tây Nguyên là nâng cao hiệu quả các diện tích cây công nghiệp như là cây cà phê, hồ tiêu, cao su và chè, cây dược liệu, hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối, xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu đó, đại biểu Trần Thị Thu Phước kiến nghị cần có định hướng cụ thể để đảm bảo nguồn nước tưới cây cà phê, cây chủ lực của Tây Nguyên, đảm bảo cho việc phát triển trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu báo cáo, đại biểu nhận thấy, tại Phần III, Chương VIII, Mục 4.3, định hướng về phát triển thủy lợi theo các vùng còn chung chung, do đó đề nghị cần có định hướng cụ thể theo vùng, miền trong thời gian tới để có cơ sở cho việc triển khai. 

Quan tâm đến vấn đề định hướng sử dụng đất quốc gia, đại biểu Trần Thị Thu Phước nêu rõ, vấn đề giải quyết đất sản xuất cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện định hướng giảm đất sản xuất nông nghiệp thì phải gắn việc phát triển các ngành công nghiệp để tạo thêm công ăn việc làm cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Tây Nguyên. 

Để phát triển công nghiệp thì cần có quỹ đất. Tuy nhiên, quỹ đất để phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên còn tương đối thấp. Vì vậy, đại biểu Trần Thị Thu Phước kiến nghị tăng diện tích đất của khu công nghiệp tại Tây Nguyên trong giai đoạn tới để tạo nguồn quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp tại khu vực Tây Nguyên.


Tác giả: Hoàng Phúc