A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo công tác xét đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Công tác xét đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiệnxét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án là chế định thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

 

 

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng, khẳng định chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù.

Hội đồng xét giảm án họp, xét duyệt hồ sơ

Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện thường xuyên và định kỳ 03 lần/năm vào các đợt Tết Nguyên đán, Lễ 30/4, Lễ 02/9.

Việc đặc xá, giảm thời hạn, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định có tác dụng khuyến khích những người bị kết án phạt tù ngay khi vào trại giam để chấp hành án phạt tù, với sự quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo của các trại giam, họ đã quyết tâm học tập, cải tạo, hoàn lương để có cơ hội được hưởng đặc xá. Việc được hưởng đặc xá không chỉ ghi nhận sự cố gắng cải tạo, rèn luyện, chấp hành tốt các nội quy, quy định tại trại giam của phạm nhân mà còn giúp cho họ sớm có cơ hội được trở về đoàn tụ cùng gia đình và tái hòa nhập cộng đồng. Đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất của chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ngoài ra, còn góp phần giảm áp lực cho các cơ sở giam giữ, tạo điều kiện cho các cơ sở giam giữ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục cải tạo phạm nhân, chuẩn bị các cơ sở cần thiết cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng khi mãn hạn tù.

Họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị Đặc xá năm 2022

Với vai trò là cơ quan thường trực về công tác đặc xá, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 của Công an tỉnh, Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam và Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố. Chủ động phối hợp các ngành liên quan tiến hành các bước công tác đặc xá theo Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá và Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước, đảm bảo công tác đặc xá năm 2022 phải được thực hiện khẩn trương, chủ động, chặt chẽ, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật. 

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ xét giảm án phạt tù

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đặc xá, hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, thành phố, Hội đồng xét đề nghị đặc xá, giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện đã phân công các thành viên khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trong việc đặc xá, xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với từng trường hợp theo danh sách đề nghị xét, giảm, không để xảy ra sai sót. Trong năm 2022, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã đề nghị đặc xá năm 2022 cho 08 phạm nhân; đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 02 phạm nhân (Đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần: 01 phạm nhân, đợt 30/4: 01 phạm nhân), giảm án cho 21 phạm nhân đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (Đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần: 06 phạm nhân, đợt 30/4: 10 phạm nhân, đợt 02/9: 05 phạm nhân).

Có thể nói, công tác xét đề nghị đăc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với phạm nhân, được thể hiện thông qua việc Chủ tịch nước Quyết định đặc xá và quyết định của Tòa án đối với người đang chấp hành hình phạt khi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Quy định này có ý nghĩa lớn, được thực hiện hằng năm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, là công cụ pháp lý giúp Nhà nước đánh giá hiệu quả công tác tổ chức thi hành án phạt tù, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, tạo động lực cho phạm nhân phấn đấu học tập, rèn luyện, cải tạo để có cơ hội được nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm trở về với gia đình, xã hội./.

        

 

 


Tác giả: Ngọc Học